HOME PAGE‎ > ‎Activities‎ > ‎

Courses

  • 2018
THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MẠNG (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2017 Đợt 1 & 2(03/2018 - 06/2018)
- LÝ THUYẾT THÔNG TIN (
D16CQCN01(02/2018 - 04/2018)
  • 2017
- LÝ THUYẾT HÀNG ĐỢI (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2016 đợt 2, 2017 Đợt 1 & 2(10/2017 - 12/2017)
- CÔNG NGHỆ MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2016 Đợt 2, 2017 Đợt 1 & 2(10/2017 - 12/2017)
CÔNG NGHỆ VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG (D13CQVT01&02(10/2017 - 11/2017)
- TRUYỀN DẪN SỐ (D15CQVT01(08/2017 - 10/2017)
- LÝ THUYẾT THÔNG TIN (D16CQVT01, D16CQVT02(08/2017 - 10/2017)
- LÝ THUYẾT THÔNG TIN (LỚP HÈ(06/2016 - 07/2016)
THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MẠNG (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2016(04/2017 - 06/2017)
- TRUYỀN DẪN SỐ (D14CQVT01, D14CQVT02(02/2017 - 05/2017)
- MẠNG CẢM BIẾN (
D13CQKD01-N, D13CQKD02-N(02/2017 - 05/2017
  • 2016
- CÔNG NGHỆ VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG (D12CQVT01-N, D12CQVT02-N(10/2016 - 11/2016)
TRUYỀN DẪN SỐ (L15CQVT01-N(08/2016 - 10/2016)
- LÝ THUYẾT THÔNG TIN (D15CQVT01-N, D15CQVT02-N(08/2016 - 10/2016)
- TRUYỀN THÔNG SỐ (HOCLAI23(06/2016 - 07/2016)
- CÔNG NGHỆ MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2016(06/2016 - 08/2016)
THỐNG KÊ TRONG VIỄN THÔNG (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2016) (06/2016 - 08/2016)
- LÝ THUYẾT THÔNG TIN (D14CQAT01-N, D14CQCN02-N) (01/2016 - 03/2016)
CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN (D12CQVT01-N, D12CQVT02-N, D12CQVT03-N, L14CQVT01-N) (01/2016 - 03/2016)
  • 2015
THỐNG KÊ TRONG VIỄN THÔNG (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2015) (06/2015 - 08/2015)
- TRUYỀN DẪN SỐ (D13CQVT01, D13CQVT02, L14CQVT01) (08/2015 - 11/2015)
- CÔNG NGHỆ MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2015) (10/2015 - 12/2015)
THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MẠNG (Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2015) (10/2015 - 12/2015)
  • 2014
- TRUYỀN DẪN SỐ (D12CQVT01, 02 & 03) (08/2014 - 10/2014)
- TRUYỀN DẪN SỐ (D11CQVT01 & 02(01/2014 - 04/2014)
MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) (Cao Học Hệ Thống Thông Tin 2013 & Cao Học Kỹ Thuật Viễn Thông 2013) (08/2014 - 11/2014)
  • 2013
- CƠ SỞ KĨ THUẬT THÔNG TIN VÔ TUYẾN (C11CQVT01) (09/2013 - 12/2013) 
Comments