HOME PAGE‎ > ‎Activities‎ > ‎

Students

  • Ph.D
1. Phù Trần Tín (Industrial University of Ho Chi Minh City) (Co-supervise with Prof. Miroslav Voznak) (Sept. 2016 - May 2019
   Thesis: "Impact of Hardware Impairments on Secrecy Performances of Wireless Relay Systems"
   Document:    Link      Thesis     FILES
2. Đặng Thế Hùng (Telecommunications University) (Co-supervise with Prof. Do Quoc Trinh) (Apr. 2017 - March 2021)
   Thesis: "Nghiên cứu hiệu năng bảo mật lớp vật lý của một số hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng mã Fountain"
   DocumentLink  Thesis


3.
 Phạm Thị Đan Ngọc (Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT), Ho Chi Minh Campus(Co-supervise with Prof. Ho Van Khuong) (Sep. 2015 - )
4. Phạm Minh Nam (Industrial University, HoChiMinh city(Co-supervise with Prof. Phan Van Ca(Apr. 2017 - )
  • Master (16)
16. Đỗ Chung Lập (Jan. 2019 - Jul. 2019)
     Thesis: "Đánh Giá Hiệu Năng Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Đa Đường Dưới Sự Tác Động Chung của Giao Thoa Đồng Kênh và  Khiếm Khuyết Phần Cứng"
15. Ngô Văn Thịnh (Sept. 2018 - Jan. 2019)
     Thesis: "Nghiên Cứu Hiệu Năng Giao Thức Chuyển Tiếp Đa Chặng Sử Dụng Mã Fountain Trong Mạng Cluster Với Nút Tạo Nhiễu Cộng Tác"
14. Võ Trần Nhật Phương (Sept. 2018 - Jan. 2019(FILES)
     Thesis: "Nghiên Cứu Hiệu Năng Mạng Truyền Thông Đa Chặng Vô Tuyến Nhận Thức Sử Dụng Kỹ Thuật Chuyển Tiếp Song Công"
13. Nguyễn Việt Trọng Khánh (Sept. 2017 - Jan. 2018(FILES)
     Thesis: "Đánh Giá Tổng Dung Lượng Bảo Mật Cho Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Trên Kênh Truyền Fading Rayleigh"
12. Nguyễn Quang Khải (Sept. 2017 - Jan. 2018(FILES)
     Thesis: "Nâng Cao Hiệu Năng Toàn Trình Cho Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Thu Thập Năng Lượng Sóng Vô Tuyến Bằng Giải Pháp Định Tuyến Cộng Tác"
11. Lê Thị Hồng Ngọc (Jun. 2017 - Jan. 2018(FILES)
     Thesis: "Nghiên Cứu Các Phương Pháp Chọn Đường Trong Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Đa Đường Sử Dụng Thu Thập Năng Lượng Với Sự Xuất Hiện Của Các Nút Nghe Lén"
10. Đặng Minh Thái (Jun. 2017 - Jan. 2018)
     Thesis: "Nâng Cao Tốc Độ Truyền Dẫn Trong Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Sử Dụng Kỹ Thuật Đa Truy Nhập Không Trực Giao Dưới Sự Ảnh Hưởng Của Suy Hao Phần Cứng"
9. Võ Văn Thắng (Sep. 2016 - Aug. 5th, 2017(FILES)
     Thesis: "Mô Phỏng Và Đánh Giá Hiệu Năng Mạng Vô Tuyến Ngẫu Nhiên Đa Người Dùng Trên Các Kênh Truyền Fading Tổng Quát"
8. Vũ Tiến Trực (Sep. 2016 - Aug. 5th, 2017(FILES)
     Thesis: "Nghiên Cứu Sự Đánh Đổi Giữa Bảo Mật và Xác Suất Dừng Của Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng M2M Trong Môi Trường Vô Tuyến Nhận Thức Dạng Nền"
7. Dương Huỳnh Quang Phúc (Sep. 2016 - Aug. 5th, 2017(FILES)
     Thesis: "Nâng Cao Hiệu Năng Mạng Thứ Cấp Trong Vô Tuyến Nhận Thức Dạng Nền Với Sự Xuất Hiện Của Nút Nghe Lén Thứ Cấp"
6. Võ Anh Trung (Sep. 2015 - Aug. 20th, 2016(FILES)
     Thesis: "Đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng chuyển tiếp đa chặng cluster với kỹ thuật chọn lựa nút chuyển tiếp và nút tạo nhiễu"
5. Phạm Quốc Hưng (Sep. 2015 - Aug. 20th, 2016(FILES)
     Thesis: "Đánh giá hiệu quả bảo mật với kỹ thuật chọn lựa nhiều nút chuyển tiếp đơn trình dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo"
4. Mai Văn Mãi (Sep. 2015 - Aug. 20th, 2016(FILES)
    Thesis: "Nghiên cứu hiệu năng mạng ngẫu nhiên sử dụng kỹ thuật chọn lựa anten phát dưới sự tác động của suy hao phần cứng"
3. Nguyễn Quốc Điền (Sep. 2014 - Sep. 12th, 2015(FILES)
    Thesis: "Đánh giá hiệu năng của mạng truyền thông cộng tác dưới tác động của suy hao phần cứng và nhiễu đồng kênh"
2. Phùng Mạnh Quỳnh (Sept. 2014 - Sept. 12th, 2015(FILES)
    Thesis: "Đánh giá sự tác động của phần cứng không hoàn hảo lên hiệu năng của mạng vô tuyến nhận thức dạng nền"
1. Trần Văn Hiếu (Sep. 2013 - Nov. 15th, 2014) (FILES)
    Thesis: "Đánh giá hiệu năng của giao thức truyền đa chặng cộng tác trong vô tuyến nhận thức dạng nền"
  • Undergraduate (27)
27. Phan Thanh Trúc (Oct. 2018 - Dec. 2018)
Thesis: "Đánh giá hiệu năng mô hình chuyển tiếp hai chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng sóng vô tuyến"
26. Nguyễn Thị Huyền Trang (Oct. 2018 - Dec. 2018)
Thesis: "Nghiên cứu mô hình chọn lựa nút chuyển tiếp đơn phần sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng sóng vô tuyến từ trạm Beacon"
25. Nguyễn Trung Nghĩa (Oct. 2018 - Dec. 2018)
Thesis: "Nghiên cứu các giao thức chọn đường trong mạng chuyển tiếp đa chặng đa đường dưới sự ảnh hưởng của nhiễu đồng kênh"
24. Nguyễn Tấn Thành (Oct. 2018 - Dec. 2018)
Thesis: "Đánh giá hiệu năng mạng vô tuyến ngẫu nhiên sử dụng kỹ thuật đa truy nhập không trực giao"
23. Võ Bá Nhật (Oct. 2018 - Dec. 2018)
Thesis: "Nghiên cứu sự đánh đổi giữa bảo mật và độ tin cậy của sự truyền dữ liệu cho mạng chuyển tiếp sử dụng bảo mật lớp vật lý"
22. Nguyễn Duy Chinh (Oct. 2018 - Dec. 2018)
Thesis: "Đánh giá hiệu quả bảo mật mạng truyền thông vô tuyến sử dụng mã Fountain"
21. Đỗ Huỳnh Dương (Oct. 2017 - Dec. 2017)
Thesis: "Mô Hình Quá Trình Điểm Poisson Áp Dụng Cho Mạng Thông Tin Di Động"
20. Nguyễn Thị Nhung (Oct. 2017 - Dec. 2017)
Thesis: "Mô Phỏng Và Đánh Giá Hiệu Năng Mạng Truyền Thông Vô Tuyến Trên Các Kênh Truyền Fading Tổng Quát"
19. Tống Thị Xuân (Oct. 2017 - Dec. 2017)
Thesis: "Hiệu Quả Năng Lượng Cho Mạng Truyền Thông Cộng Tác Đa Chặng Sử Dụng Bộ Kết Hợp Cân Bằng Độ Lợi"
18. Đỗ Chung Lập (Oct. 2016 - Dec. 2016)
Thesis: "Nâng cao hiệu quả chuyển tiếp đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn đường tốt nhất"
17. Đặng Lê Công Khải (Oct. 2016 - Dec. 2016)
Thesis: "Nâng cao hiệu năng mạng chuyển tiếp MIMO với kỹ thuật Beamforming"
16. Đoàn Thanh Tâm (Oct. 2016 - Dec. 2016)
Thesis: "Hiệu Năng Đường Xuống Trong Mạng Truyền Thông Vô Tuyến Ngẫu Nhiên"
15. Trần Thị Kim Liên (Oct. 2016 - Dec. 2016)
Thesis: "Nghiên cứu hiệu năng mạng chuyển tiếp M2M trong vô tuyến nhận thức dạng nền"
14. Trần Thị Thuỳ Dung (Oct. 2016 - Dec. 2016)
Thesis: "Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giao thoa đồng kênh lên hiệu năng bảo mật lớp vật lý"
13. Mai Thị Năm (Oct. 2016 - Dec. 2016)
Thesis: "Sự ảnh hưởng của phần cứng không hoàn hảo lên hiệu năng bảo mật lớp vật lý"
12. Nguyễn Minh Triệu (Oct. 2016 - Dec. 2016)
Thesis: "Đánh Giá Hiệu Năng Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Dưới Tác Động Của Suy Hao Phần Cứng Trong Các Môi Trường Fading Khác Nhau"
11. Phan Tuấn Anh (Oct. 2015 - Dec. 2015)
Thesis: "Sự ảnh hưởng của phần cứng không hoàn hảo lên hiệu năng của mạng multicast trong môi trường nhiều nút chuyển tiếp"
10. Trần Thành Thịnh (Oct. 2015 - Dec. 2015)
Thesis: "Đánh giá hiệu năng mạng chuyển tiếp thứ cấp dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo"
9. Phạm Văn Dương (Oct. 2015 - Dec. 2015)
Thesis: "Bảo mật lớp vật lý trong mạng chuyển tiếp đa chặng"
8. Trương Hoàng Nhị Tửu (Oct. 2014 -Jan. 2015 )
Thesis: "Chọn lựa nút chuyển tiếp trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền đa người dùng sơ cấp"
7. Đinh Sơn Giao (Oct. 2014 -Jan. 2015 )
Thesis: "Khảo sát vị trí nút chuyển tiếp và phân bổ công suất trong bảo mật lớp vật lý"
6. Trần Đoàn Khuê (Jun. 2014 - Sep., 2014)
Thesis: "Đánh giá hiệu năng của mạng chuyển tiếp đa chặng sử dụng truyền thông cộng tác"
5. Huỳnh Minh Thoại (Jun. 2014 - Sep., 2014)
Thesis: "Đánh giá hiệu năng của các giao thức truyền thông cộng tác trong môi trường giao thoa đồng kênh"
4. Bùi Minh Hải (Jun. 2014 - Sep., 2014)
Thesis: "Bảo mật lớp vật lí trong các mạng truyền thông vô tuyến"
3. Vũ Việt Đức (Sep. 2013-Jan. 2014)
Thesis: "Nghiên cứu giao thức truyền đa chặng cộng tác trong giao tiếp vô tuyến"
2. Phạm Minh Luận (Sep. 2013-Jan. 2014)
Thesis: "Nghiên cứu các giao thức truyền hai chiều trong mạng vô tuyến"
1. Đinh Hữu Nhân (Sep. 2013-Jan. 2014)
Thesis: " Nghiên cứu các phương pháp chia sẻ tần số trong vô tuyến nhận thức"
Comments